Depresja u mężczyzn – objawy,
etiologia, zapobieganie, pomoc

Termin:
23 maja 2022 r.
Godz. 17:00 – 20:00

Miejsce

Online

Poziom
zaawansowania

Cena

99 zł brutto

Opis i cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką depresji u mężczyzn. Problematyka ta była przez wiele lat pomijana, mimo że to właśnie w grupie mężczyzn liczba samobójstw dokonanych jest o wiele większa niż wśród kobiet. Biorąc pod uwagę zależność między depresją a zachowaniami samobójczymi, ta dysproporcja (na przykład w Polsce mężczyźni umierają średnio 5 razy częściej w wyniku samobójstwa niż kobiety) zasługuje na szczególną uwagę. Wielu Autorów podkreśla fakt, iż jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest odrębność objawów depresji występującej u mężczyzn, co przyczynia się do jej niedostatecznego diagnozowania przez specjalistów, otoczenie osób chorych i ich samych. Proces taki prowadzić może do zaostrzenia objawów, a potem ich dramatycznej często ekspresji.

Powyższe obserwacje spowodowały, że problematyce specyfiki depresji u mężczyzn poświęca się obecnie coraz więcej miejsca, powstały również narzędzia do jej badania.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie objawy mogą wskazywać na występowanie „męskiej” depresji, czym różnią się one od objawów depresji u kobiet, jak diagnozować depresję u mężczyzn,  jak jej zapobiegać oraz jak żyć z depresyjnym mężczyzną. 

Program szkolenia

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie w formule online i jest przeznaczone dla psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej.

Ekspert

Jan Chodkiewicz

Jan Chodkiewicz, doktor habilitowany psychologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od ponad 25 lat łączy pracę naukową z prowadzeniem psychoterapii. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu, problematyce depresji u mężczyzn oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012 oraz Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu, Warszawa, 2020), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kierownik i uczestnik grantów oraz projektów, m.in. PARPA i NCBiR Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.